Socio kybernetika

Ve své disertační práci (“Sociální a manažerská kybernetika v rámci analyzování organizace”) se věnuji problematice sociálních vztahů a aplikované informatiky na pracovišti.

Účelem práce je vytvoření metodologie s pracovním názvem MALINA (Management And Labor Internal Network Analysis) a zároveň nástroje, formou anonymního sběru dat pomocí dotazníků a automatizovaného vyhodnocení s návrhem dalších kroků k vylepšení současného stavu v organizaci.
Výsledek umožní vedoucím pracovníkům sledovat spokojenost svých zaměstnanců ve vybraných oblastech:

  • informace
  • znalosti
  • komunikace
  • využití ICT
  • spokojenost zaměstnanců
  • atd.

A pomůže jim nastavit opatření, tak aby zaměstnanci mohli pracovat efektivně.

Pokud máte zájem o bližší informace či o zapojení Vaší firmy/oddělení do výzkumu, neváhejte mě kontaktovat!