Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese: www.exceland.cz/obchod.

Všeobecné obchodní podmínky právnické osoby Detektiv potravinových alergií s.r.o., zastoupená Ludmilou Jiříčkovou, prodávající pod ochrannou známkou Exceland.

Sídlo: Na Vackově 14, Praha 3, 130 00, Česká republika

IČ: 09401326

Nejsem plátcem DPH.

Zápis v obchodním rejstříku: Městská část Praha

Spisová značka: 335811 C, Městský soud v Praze

(dále jen „Prodávající“)

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.exceland.cz/obchod (dále jen „Eshop“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo slovenském jazyce dle těchto obchodních podmínek.

Kupující převzetím zboží od Prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky a reklamační řád lze stáhnout v PDF formátu zde a jsou dostupné k nahlédnutí na internetové stránce Prodávajícího.

Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek. Především se neuplatní příslušná ustanovení v rámci bodu Odstoupení od kupní smlouvy.

Vymezení pojmů

 • Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží či službu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.
 • Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 • Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou především mateřské potřeby, dekorace a další zboží dle aktuální nabídky
 • Služby poskytované v rámci webového rozhraní mají převážně charakter zpracování zakázek dle požadavků a specifikace zákazníka, dále jsou poskytovány vzdělávací služby či jiné služby blíže specifikované na webových stránkách Prodávajícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

V případě, že to Webové rozhraní umožňuje, Kupující provádí objednávání zboží:

 • po registraci ve Webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím Webového rozhraní (vyplněním formuláře či jinak)
 • prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na Kontaktní email Prodávajícího
 • prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na kontaktním telefonu Prodávajícího.

Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo,
e-mailovou adresu).

Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení aktuálních cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při telefonické nebo emailové komunikaci) ve Webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o zboží, způsobu platby, způsobu
a ceně dopravy a identifikační údaje Kupujícího.

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „Přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou,
a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené
v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou
v objednávce.

Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné.

Pokud kupující uvede do poznámky v objednávce speciální přání nebo jiný požadavek, vyhrazuje si Prodávající právo kdykoliv od smlouvy odstoupit až do okamžiku předání objednaného zboží.

Ceny zboží jsou aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentě objednání.

U specifického zboží, které je pouze na objednávku a je cenově náročnější, je povinen prodávající uhradit nevratnou finanční zálohu v obvyklé výši 40%
z prodejní ceny zboží nebo uhradit kupní cenu před odesláním zboží. Cenově náročnějším případem se rozumí objednávka zboží nad 15000 Kč. Prodávající si v těchto případech vyhrazuje potvrzení objednávky ze strany kupujícího nejlépe e-mailem nebo telefonicky.

Zboží označené akce, sleva nebo výprodej. Jde o cenově omezené nabídky
a ceny platí do odvolání.

Faktura je vždy součástí zásilky nebo osobního prodeje. Faktura slouží zároveň jako záruční list, Kupující je povinen jej uschovat pro případnou pozdější reklamaci.

Platební a dodací podmínky

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, jejichž výše je uvedená ve Webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 10 000 Kč) tak může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

Způsoby platby

Kupující má na výběr z následujících způsobů platby za zboží:

 • platba kartou / online převodem – prostřednictvím brány GoPay: Kupující při platbě internetové objednávky má možnost zboží přímo uhradit online – platební kartou, převodem z účtu, atd.
 • bankovním převodem: při platbě bankovním převodem Prodávající vyzve Kupujícího k úhradě kupní ceny v potvrzovacím emailu, s údaji k platbě na účet Prodávajícího 1136225/2060. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Kupující je povinen při platbě bankovním převodem uvádět jako variabilní symbol číslo objednávky.
 • na dobírku (hotově při převzetí zboží): Kupující je povinen zboží zaplatit při jeho dodání přímo doručiteli (Česká pošta, DPD případně jiný dopravce).
 • hotově při osobním odběru: Kupující je povinen zboží zaplatit při převzetí na místě osobního odběru.

Způsoby dodání zboží

Kupující má na výběr z následujících způsobů přepravy zboží:

 • přepravní službou: DPD, Česká pošta
 • osobní odběr: DPD partner, Česká pošta Balík do ruky, Uloženka, osobní odběr u Prodávajícího na Kontaktní adrese

Cena poštovného/dopravného se může ve zvláštních případech lišit podle váhy objednaného zboží či rozměrů zásilky. Aktuální ceník dopravy je dostupný zde. Prodávající balné Kupujícímu neúčtuje.

V případě nevyzvednutí zásilky Kupujícím si Prodávající vyhrazuje právo navýšit konečnou cenu objednávky o další poštovné při opětovném zaslání objednávky.

Dodací lhůty

Dodací lhůta je obvykle do 3 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že zboží není skladem, bude zřetelně označeno pojmem „není skladem“, resp. „vyprodáno“, „nedostupné“ – takové zboží nelze vložit do košíku a objednat.
U každého zboží je uvedena konkrétní dodací lhůta včetně údaje o dostupnosti na skladě.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal
  a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího (pro usnadnění komunikace je připraven vzorový formulář).

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu, do sídla Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.

Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz. Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího, případně bankovní spojení Kupujícího.

Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký Kupující požadoval. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu
a náklady na dodání zboží.

Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud:

 • pokud kupující neodešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu oznámil, že odstupuje od Kupní smlouvy
 • pokud došlo k poškození či používání zboží
 • bylo zboží zakoupeno podnikatelem nebo právnickou osobou (postup dle Obchodního zákoníku)

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku může Kupující stornovat telefonicky, případně emailem info@exceland.cz až do chvíle, než Prodejce naplánuje dopravu zboží. Storno objednávky musí vždy obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno
v automatické odpovědi, která je odeslána na kontaktní
e-mail Kupujícího po vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz „Odstoupení od kupní smlouvy“. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy při opakovaném nepřevzetí zásilky ze strany kupujícího. Před odstoupením je prodávající vždy povinen informovat zákazníka o této skutečnosti.

Odpovědnost za vady

Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s Reklamačním řádem Prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00075925.

Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů získaných z webového rozhraní či jiného druhu přijetí objednávky (telefonicky, e-mailem, osobně): jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „Osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány
v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo
v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen
o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého
a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.

Závěrečná ustanovení

V otázkách neupravených Kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a Obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve Webovém rozhraní. Informace
o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z Webového rozhraní.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy
a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva
a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

Mimosoudní řešení sporů

Na základě novely zákona o ochraně spotřebitele evidované pod číslem 378/2015 Sb. spotřebitelské spory, které se nepodaří vyřešit mezi Kupujícím
a Prodejcem ke spokojenosti kupujícího, mohou být na základě žádosti Kupujícího posouzeny mimosoudně Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz) jakožto zákonem určeným subjektem. Podnět k České obchodní inspekci podává Kupující. Česká obchodní inspekce na základě dodaných podkladů předloží nezávislý a nezávazný odborný posudek.

Pro řešení sporů on-line může kupující využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Potvrzení
o zaevidování přijaté platby, provedené prostřednictvím platební brány, bude odesláno na email uvedený v objednávce.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2020.