Aplikace a makra

Věděli jste, že: “V Excelu je všechno možné!”

Ne? Zadejte Váš problém a přesvědčím Vás. Aplikace Excel není jen tabulkový kalkulátor, má skryté možnosti doprogramování jakékoliv funkcionality ve VBA (Visual Basic for Application), a to v podobě makra či dokonce celé aplikace, která může mít uživatelské rozhraní, spoustu vyskakovacích oken, polí pro zadávání hodnot a výsledkem bude méně práce pro Vás a jednotný vzhled výstupních dokumentů či reportů. Výstup např. v PDF či v Excelu, rozeslání výstupu dalším uživatelům a další.

Rozsáhlejší aplikace jsou řešeny formou projektu, včetně návrhu postupu, zpracování cenové nabídky a kompletního implementačního plánu, součástí je také dokumentace nově vzniklé aplikace.

Součástí všech aplikací je také kontrolní mechanismus, který Vás upozorní nastane-li chyba – pokud se data špatně nahrají nebo výpočty neproběhnou jak měly.

Samozřejmostí je také zaškolení uživatelů k nově vytvořené aplikaci.